Firma została założona w roku 1991 przez mgr inż. Piotra Gardo w najtrudniejszym okresie przemian ustrojowych. Od samego początku zajmowała się budową domków jednorodzinnych, wykonując głównie roboty murarsko-tynkarskie z racji wykształcenia zawodowego właściciela firmy. W miarę wykonywania usług firma zaczęła rozszerzać zakres wykonywanych robót. Od kilku lat firma wykonuje większość robót ogólnobudowlanych związanych z wybudowaniem i wykończeniem budynków mieszkalnych metodami tradycyjnymi udoskonalonymi.

Firma zatrudnia maksymalnie kilku pracowników i są to pracownicy pracujący od dłuższego okresu czasu (kilkanaście lat). Rozwój firmy nie jest skierowany na ilość przedsięwzięć, a na dokładność wykonywanych. Lepiej wykonać mniej a solidniej, a niżeli więcej a gorzej.

Aby uzyskać w/w efekty właściciel firmy osobiście nadzoruje a często wręcz wykonuje usługi.

Firma świadczy usługi na terenie miasta Poznania oraz na terenach podmiejskich.